Česky

English

Deutsch
PARTNERmb s.r.o. slogan

Trysková injektáž

TRACK JG

hloubka a náklon

Zařízení TRACK JG monitoruje při provádění tryskové injektáže fázi vrtání i fázi tryskání.

Vytahování monitoru s tryskami je řízeno stepováním a nebo proporcionálním vytahováním, tryskovou injektáž je možné provádět vzestupným i sestupným způsobem.

Parametry měřené při vrtání:

 • Hloubka / vrtný postup
 • Otáčky vrtného nástroje
 • Vrtný moment
 • Přítlak / tah
 • Tlak vrtného výplachu - max. 3 média
 • Průtok / objem vrtného výplachu - max. 3 média

Parametry počítané při vrtání:

 • Vrtná energie

Parametry měřené při tryskání:

 • Hloubka / vrtný postup
 • Otáčky vrtného nástroje
 • Vrtný moment
 • Přítlak / tah
 • Tlak vrtného výplachu - max. 3 média
 • Průtok / objem vrtného výplachu - max. 3 média
 • Dávkování směsi na 1 m vrtu
hloubka a náklon

Speciální měřené parametry:

 • Náklon lafety
 • Vibrace / gravitační zrychlení
 • Souřadnice GPS

Program TEC2 - počítané parametry např.:

 • Vratelnost
 • Součinitel lokálních změn

Indikace stavů:

 • Sevření svěr / výměna vrtných tyčí
 • Pročišťování vrtu
 • Počet tyčí ve vrtu
 • Poloha tryskání ve vrtu

Záznam dat:

Záznam dat se provádí na základě změny hloubky a to v praxi každých 10 - 40 mm a nebo na základě reálného času v praxi každých 2 - 5 s.

hloubka a náklon

Řízené vytahování:

Řízené vytahování pro stepování se nastavuje výškou stepu v praxi 30 - 50 mm a požadovanou postupovou rychlostí 5 - 100 cm/min, pro proporcionální vytahování se nastavuje pouze požadovaná postupová rychlost. V zařízení TRACK JG je možné nastavit až 3 postupové rychlosti a ty během vytahování operativně podle potřeby projektu zaměňovat.

Obsluha zařízení TRACK JG:

Obsluha zařízení není složitá a zácvik vrtmistra je možné provést na 3 - 5 vrtech. Vrtmistrovi v obsluze pomahá to, že jednotlivé obrazovky zařízení se otvírají automaticky podle právě prováděné činnosti a je také možné z úrovně uživatele tuto funkčnost upravit tak, aby vždy vyhovovala požadavkům technologie. Program zařízení TRACK JG je dále vybaven pomocnými informačními funkcemi, mimo jiné např. idikací stavu, kdy svěry jsou téměř sevřeny (hloubkoměr je tlakem ze svěr zablokován), ale přesto je možné vrtat a atd.

Zobrazení měřených parametrů:

Měřené parametry se v zařízení TRACK JG zobrazují v podobě číselné a v podobě grafu hloubka (čas) x měřený parametr. Prakticky pak je možné na grafu vrtu indikovat již během vrtání jednotlivé geologické vrstvy (mimo jiné úroveň skalního podloží, úroveň základů) a během tryskání kontrolovat dokonalé provedení tryskové injektáže, navázání při výměně tyčí a proplachu vrtu a podobně.

Ostatní technologie:

Hloubka a náklon

Vrtání

CFA

Hloubkové mísení

Injektáž Track

Injektáž Monitoring MB

Vibroflotace

Napínání kotev

Zatěžovací zkoušky