Česky

English

Deutsch
PARTNERmb s.r.o. slogan

Injektáž Track

TRACK GR

hloubka a náklon

Zařízení TRACK GR monitoruje provádění injektáží jedním až čtyřmi injekčními čerpadly.

Zařízení TRACK GR je určeno k monitorování injektáží menšího a středního rozsahu.

Instalaci zařízení je možné provést přímo na čerpadlo a nebo do injekčního centra.

Měřené parametry:

 • Tlak injektáže
 • Průtok injekční směsi
 • Objem injekční směsi
 • Injekční čas

Počítané parametry:

 • GIN - Grouting Index Number
 • Penetrabilita

Indikované parametry:

 • Protrhávací tlak
 • Maximální injekční tlak
 • Koncový injekční tlak
 • Koncový průtok injekční směsi
hloubka a náklon

Injekční postupy

Zařízení TRACK GR umožňuje řídit injekční postupy s protrháváním zálivky na etáži, bez protrhávání zálivky na etáži, a dále režimy vyžadující splnění některých kritérií, jako je např. držení tlaku na určité hodnotě po určitou dobu.

Zařízení TRACK GR pracuje v režimu manuálním, poloautomatickém a automatické.

Manuální režim

V tomto režimu veškeré řízení průběhu injektáže provádí obsluha a zařízení TRACK GR nemusí být připojeno na ovládací prvky čerpadla.

Poloautomatický režim

V tomto režimu je zařízení TRACK GR schopno např. indikovat samostatně protrhávací tlak a ukončit injektáž, jestliže:

 • byl dosažen maximální protrhávací tlak
 • byl dosažen plánovaný objem injekční směsi

Zařízení TRACK GR musí být v poloautomatickém režimu částečně připojeno na ovládací obvody čerpadla.

hloubka a náklon

Automatický režim

V tomto režimu řídí zařízení TRACK GR injektáž plně samostatně a to na základě vložených parametrů:

 • maximální protrhávací tlak
 • maximální injekční tlak
 • maximální a minimální průtok injekční směsi
 • maximální objem injekční směsi
 • maximální GIN
 • minimální pentrabilita

Zařízení TRACK GR musí být v automatickém režimu plně zapojeno na ovládací obvody čerpadla, čerpadlo musí být vybaveno ovládacími hydraulickými elektroventily. Vzhledem k tomu, že jednotlivá čerpadla se svou konstrukcí mohou lišit, musí být funkčnost programu zařízení TRACK GR s příslušným čerpadlem před nasazením ověřena.

Záznam dat:

Záznam dat se provádí na základě reálného času nejčastěji každou 1-5s.

Zobrazení měřených parametrů:

Měřené parametry se v zařízení TRACK GR zobrazují v podobě číselné a v podobě grafu čas x měřený parametr. Je možné během injektáže kontrolovat na grafech její průběh.

Ostatní technologie:

Hloubka a náklon

Vrtání

Trysková injektáž

CFA

Hloubkové mísení

Injektáž Monitoring MB

Vibroflotace

Napínání kotev

Zatěžovací zkoušky