Česky

English

Deutsch
PARTNERmb s.r.o. slogan

CFA

TRACK CFA

Zařízení TRACK CFA monitoruje při provádění CFA pilot fázi vrtání i fázi betonáže.

Parametry měřené při vrtání:

 • Hloubka / vrtný postup
 • Otáčky šneku
 • Vrtný moment
 • Přítlak
 • Náklon lafety

Parametry počítané při vrtání:

 • Vrtná energie

Parametry měřené při betonáži:

 • Hloubka / rychlost vytahování
 • Otáčky šneku
 • Moment
 • Tah
 • Tlak betonu
 • Průtok betonu / objem
 • Náklon lafety

Parametry počítané při betonáži:

 • Poměr plnění

Speciální měřené parametry:

 • Souřadnice GPS

Záznam dat:

Záznam dat se provádí na základě změny hloubky a to v praxi každých 10 - 40 mm a nebo na základě reálného času v praxi každých 2 - 5 s.

Fáze betonáže:

Vrtmistr řídí betonáž manuálně a to pomocí sledování údajů na obrazovce. Ty jsou pro případ betonáže zobrazeny jako bargrafy a vrtmistr porovnává pouze jejich vzájemnou výšku. Je také možné zapnout automatickou betonáž, kdy zařízení TRACK CFA řídí vytahování pomocí proporcionálního signálu, v tom případě musí být ale zařízení TRACK CFA připojeno přímo na hydraulické obvody vrtné soupravy.

Objem betonu:

Objem betonu je měřen pomocí hupů pístu betonářského čerpadla. To je připojeno k vrtné soupravě kabelem a nebo je možné pro bezdrátové spojení použít zařízení BTCOM (přenost dat pomocí Blue Tooth spojení).

Tlak betonu:

Tlak betonu se měří tlakovou vložkou instalovanou na labutí šíji vrtné soupravy.

Ostatní technologie:

Hloubka a náklon

Vrtání

Trysková injektáž

Hloubkové mísení

Injektáž Track

Injektáž Monitoring MB

Vibroflotace

Napínání kotev

Zatěžovací zkoušky