Česky

English

Deutsch
PARTNERmb s.r.o. slogan

RMC server

RMC server je přístupný uživatelům po zadání přístupového jména a hesla. Počet uživatelů není omezen.

Každému uživateli je možné přidělit práva pro administraci, editaci hodnot, servis, přístup k jednotlivým strojům a atd.

Způsob zpracování dat je dán uživatelským nastavením. Je možné vytvořit až 16 druhů tabulek s odlišnými informacemi, jako např. tabulka Tankování, tabulka Časové využití, tabulka Kniha jízd, tabulka Servis a podobně.

Nastavení způsobu zpracování dat se provádí pomocí databázových výpočetních vzorců, které jsou uživateli přístupné.

Tabulky je možné tisknout ve formátu PDF. Data exportovat ve formátu XLS a nebo jiným způsobem do účetních firemních systémů.

Data se zobrazují v podobě číselné, grafech a bargrafech.

Aktuální poloha a dráha stroje se zobrazují na vložených mapových podkladech a s pomocí serverů mapy.cz a maps.google.com.

Ostatní části RMC:

Instalace

Funkčnost

Měřené parametry

Nastavení

Bezpečnostní funkce