Česky

English

Deutsch
PARTNERmb s.r.o. slogan

Nastavení

Nastavení způsobu měření jednotlivých parametrů a chování zařízení GCOM se provádí pomocí RMC serveru. Nastavením vzniká konfigurační soubor, který je pak možné zkopírovat pomocí linky RS232 a speciálního firmwaru do zařízení GCOM. Obdobně je možné tento soubor zkopírovat na dálku přes GPRS spojení.

Aplikační software je možné instalovat pomocí linky RS232 a nebo na dálku pomocí GPRS spojení.

Ostatní části RMC:

Instalace

Funkčnost

Měřené parametry

Bezpečnostní funkce

RMC server