Česky

English

Deutsch
PARTNERmb s.r.o. slogan

Měřené parametry

Počet měřených parametrů je limitován počtem vstupů zařízení GCOM L a GCOM +.

V případě přímého připojení čidel je možné zařízením GCOM L monitorovat 3-5 parametrů a zařízením GCOM + až 12 parametrů.

Počet monitorovaných parametrů je možné rozšířit použitím TTB svorkovnice a při jedné svorkovnici až od 15 parametrů.

Většina vstupů zařízení GCOM je softwarově konfigurovatelná a tak je možné používat jeden měřicí kanál jednou jako logický vstup, jednou jako čítač a jednou jako analogový vstup.

Zařízení GCOM je také vybaveno vstupem pro CAN sběrnici. Jestliže je stroj vybaven sběrnicí CAN (řídicím počítačem) s formátem dat J1939, je možné číst mnoho parametrů přímo z této sběrnice.

V praxi jsme doposud měřili tyto údaje: napětí baterie, ujetá dráha, rychlost, hladina PHM v nádrži, průtok PHM průtokoměrem, hladina oleje v nádrži, průtok oleje, teplota motoru, teplota oleje, otáčky motoru, otáčky pracovních prvků - metel nebo mixu, tlak mazání, tlak oleje v hydraulických prvcích, vibrace - akcelerace, vysunutí - natočení - náklon pracovních prvků, náklon stroje, napětí, proud, frekvence, zkrutný moment, síla, hmotnost, hustota, vlhkost.

Pro měření spotřeby pohonných hmot používáme většinou plovák nebo sondu, instalovanou do nádrže. V některých případech je možné použít původní čidlo, ve většině případů je ale nutné instalovat plovák nebo sondu novou. Je také možné použít palivový průtokoměr.

Firma Partner mb disponuje sondou pro měření hladiny a to vlastní patentem chráněné konstrukce.

Dokumenty:

CAP04 - sonda pro měření hladiny nafty v nádržipdf

Ostatní části RMC:

Instalace

Funkčnost

Nastavení

Bezpečnostní funkce

RMC server