Česky

English

Deutsch
PARTNERmb s.r.o. slogan

Instalace

Zařízení řady GCOM (CGOM L a GCOM +) se instaluje na všechny druhy osobních a nákladních automobilů a na stavební stroje. Univerzálnost konstrukce umožňuje provádět instalaci zařízení i za účelem dálkového monitoringu např. lokomotiv, lodí a nebo dále kotelen, vodáren, čističek odpadních vod, čerpacích stanic, skleníků.

Instalaci provádějí pracovníci firmy Partner mb a dále zaškolení pracovníci autorizovaných firem.

Zařízení GCOM se připojuje na čidla, kterými je stroj již vybaven, a nebo se instalují čidla nová.

Zařízení GCOM je také vybaveno sběrnicí CAN, která je schopná číst data přímo z řídicího počítače motoru - stroje.

Instalace na jeden stroj trvá 5 - 16 hodin. To závisí na počtu měřených parametrů a na konstrukci stroje. V době instalace musí být stroj odstaven. Instalace se provádí podle typu stroje u firmy Partner mb a nebo u zákazníka.

V případě, že je spotřeba pohonných hmot měřena poklesem hladiny v nádrži, je nutné instalaci zakončit kalibrací.

Ostatní části RMC:

Funkčnost

Měřené parametry

Nastavení

Bezpečnostní funkce

RMC server