Česky

English

Deutsch
PARTNERmb s.r.o. slogan

Funkčnost

Zařízení se instaluje za odpojovač baterie. Záznam a periodické odesílání datových paketů se zahajuje okamžitě se zapnutím klíčku. Data se posílají pomocí GPRS spojení každých 0,5 - 15 minut na RMC server firmy Partner mb. Zde jsou po zadání přístupového jména a hesla dostupná jednotlivým uživatelům.

V případě, že po zapnutí klíčku nedojde k navázání spojení s RMC serverem, jsou data ukládána do paměti. Kapacita paměti je dostatečná pro uložení dat až ze 3 měsíců provozu. Po navázání spojení s RMC serverem jsou data z paměti automaticky odeslána.

Jestliže je požadováno, aby stroj byl kontrolován i v době odstávky, instaluje se do stroje záložní baterie. Ta zálohuje napájení zařízení GCOM v případě odpojení od odpojovače.

Ostatní části RMC:

Instalace

Měřené parametry

Nastavení

Bezpečnostní funkce

RMC server